"111719728464748891183" Vừa thanh toán tài khoản "Hộp Quà 10k" số tiền "10.000 đ" vào lúc: " 19:28:43 25-05-2023" "205190605611800" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "20.000 đ" vào lúc: " 13:06:58 17-05-2023"

Hộp Quà Tài Nguyên

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

20%Vip, 30%Trung, 50% Acc TN

Nick Sẵn Tài Nguyên Thùng Bia, Tướng SS, Kim Cương,…

20% Acc Vip, 30% Nick Trung, 50% Nick Nhiều Tài Nguyên