"111719728464748891183" Vừa thanh toán tài khoản "Hộp Quà 10k" số tiền "10.000 đ" vào lúc: " 19:28:43 25-05-2023" "205190605611800" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "20.000 đ" vào lúc: " 13:06:58 17-05-2023"

RANDOM BLOXFRUIT 35K

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

1 fruit awk + 5-10 sword legendary |Có tỷ lệ:Mochi/Leopard