"111719728464748891183" Vừa thanh toán tài khoản "Hộp Quà 10k" số tiền "10.000 đ" vào lúc: " 19:28:43 25-05-2023" "205190605611800" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "20.000 đ" vào lúc: " 13:06:58 17-05-2023"

Bước 1 : Truy Cập Vào Link Nạp Gosu : https://pay.gosu.vn/Payment/Recharge?Type=card

Bước 2 : Chọn Game Cần Đổi Gói Quà Link : https://pay.gosu.vn/

Bước 3 : chọn gói cần đổi là xong.